CG8 - Yassı Çelik ve Kütüklerin Kaldırılması için Elektro Sürekli Manyetik Kaldıraç

Önemli hava boşluklarına sahip olsa bile büyük kaba blokları, levhaları ve kütükleri kaldırmak için tasarlanmıştır.